https://pgen.pl/assets/cache/77c2fc199f2d001125c07bb6e5e3d38d_750_319_optim.jpg
Bezpieczny "Sylwester Narodowy"

"Sylwester Narodowy" na błoniach PGE Narodowego to nie tylko fantastyczni artyści na scenie, widowiskowy pokaz pirotechniczny i dziesiątki tysięcy gości. To także doskonale przygotowana i zabezpieczona impreza, nad której przebiegiem czuwać będzie blisko 500 osób.

Teren tej największej masowej imprezy oraz przyległości zabezpieczać będą 432 osoby – w tym 82 pracowników służb porządkowych, 325 pracowników służb informacyjnych  oraz 25 pracowników służb organizatora.

Cały teren imprezy zostanie podzielony na kilka odcinków. Będą to m.in.: wejścia, teren imprezy, scena i backstage. Do każdego z odcinków przydzielony zostanie dowódca, któremu podlegli będą pracownicy skierowani na dany posterunek. Każdy z dowódców będzie miał stały kontakt z innymi dowódcami oraz kierownikiem do spraw bezpieczeństwa. 

Część agentów ochrony pełniących odległe posterunki jak i patrole również zostaną wyposażone w środki łączności, co pozwoli zapewnić szybką reakcję na ewentualne zdarzenie i incydenty.

Teren imprezy jak również teren przyległy, parking oraz strefa pirotechniczna będą wygrodzone i nadzorowane przez pracowników ochrony w celu uniknięcia wejścia w dane miejsce osób nieupoważnionych.

Impreza masowa ze względu na swój charakter będzie monitorowana. Zainstalowane zostanie 10 kamer na podczerwień, 5 kamer kompaktowych oraz 1 kamera obrotowa. Będą one obsługiwane na bieżąco przez przeszkoloną osobę.

Kierownik ds. bezpieczeństwa będzie również w stałym kontakcie z dowódcą sił Policji skierowanych do zabezpieczenia okolic imprezy sylwestrowej.

Zabezpieczenie medyczne będzie zgodne z opinią wydaną przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie. Na terenie imprezy znajdował się będzie w pełni wyposażony punkt medyczny, przy terenie przeznaczonym dla publiczności stacjonowały będą dwie karetki, natomiast po terenie imprezy poruszać się będzie pięć patroli ratowniczych wyposażonych w torby medyczne.

Zapewnione zostanie również zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci dwóch wozów strażackich –  lekkiego technicznego oraz ciężkiego bojowego.Link skrócony: pgenarodowy.pl/4445-f1fae